Sporto klubo taisyklės

„Idėja“ sporto klubo taisyklės

Šios sporto klubo taisyklės taikomos visiems sporto klubo „Idėja“ lankytojams. Kiekvienas sporto klubo narys privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir patvirtinti tai raštu anketoje.

1. Treniruočių vietose (patalpose) privalo dėvėti tik sportui pritaikytą aprangą bei švarią avalynę.
2. Sporto klubo nariai klube turi elgtis taip, kad netrukdytų kitiems nariams bei laikytis sporto klubo darbuotojų nurodymų.
3. Sporto klubo nariai privalo naudoti klubo įrangą tik pagal jos paskirtį, užtikrinant sveiką ir saugų sportavimą. Štangos su svoriais turi būti naudojamos tik su užraktais, o naudojamų treniruoklių fiksatoriai turi būti užfiksavę reikiamą padėtį. Iškilus neaiškumams, privalu kreiptis į trenerį.
4. Baigus pratimus treniruokliai turi būti palikti tvarkingi, paruošti naudojimui kitiems sporto klubo nariams. Treniruoklių priedai, svarmenys ir hanteliai turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.
5. Sporto klubo patalpose draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus ar narkotines medžiagas. Draudžiama valgyti. Vandenį ir kitus gaiviuosius gėrimus laikyti tik sandariuose ir nedūžtančiuose induose.
6. Paskutiniai rūbines paliekantys asmenys privalo nepalikti įjungtos šviesos, išsimaudę užsukti vandens čiaupus dušuose.
7. Saunoje vyrams privalu dėvėti glaudes, moterims – bikini.
8. Sporto klubo nariai privalo persirengimo kambariuose, treniruočių salėje bei kitose sporto klubo vietose saugoti savo asmeninius daiktus. Sporto klubas neatsako už asmeninių daiktų praradimą ar sugadinimą.
9. Klubo administracija turi teisę išprašyti iš sporto klubo netinkamai besielgiančius ir šių taisyklių nesilaikančius narius negrąžinant sumokėtų pinigų už sportavimą.
10. Sporto klubo nariai turi nevėluoti sumokėti už sportavimą sporto klube (leidime nurodyta data).
11. Prieš pradedant sportuoti sporto klube rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju. Sporto klubo nariai patys prisiima atsakomybę dėl savo sveikatos sutrikimų, atsiradusių treniruočių metu. Sporto klubas neatsako už jo narių sveikatos sutrikimus ir sužalojimus, taip pat už nelaimingus atsitikimus sporto klube ir jo teritorijoje.

  • Sporto klubo „Idėja“ lankytojais gali būti visi nuo 13 metų amžiaus! Nepilnamečiams mūsų sporto klubo lankytojams įsigyjant abonementą privalu pateikti rašytinį tėvų ar globėjų sutikimą dėl sporto klubo lankymo. Rašytinio tėvų ar globėjų sutikimo nereikia, jei nepilnametis sporto klubo lankytojas, pirmą kartą įsigydamas mūsų sporto klubo abonementą, atvyksta su tėvais ar globėjais ir jie pasirašo sutikimą nario anketoje.
  • Visi nepilnamečiai ir vyresni nei 60 metų asmenys privalo pristatyti gydytojo pažymą, kurioje būtų nurodytą, jog asmuo gali aktyviai sportuoti sporto klube. Šioje pažymoje turėtų būti paminėti sveikatos sutrikimai, jei sporto klubo lankytojas tokių turi.

Sporto klubas pasilieka teisę nesuteikti ar nepratęsti sporto klubo lankytojo abonemento, apie sprendimo priežastis sporto klubo lakytojams nesuteikdamas papildomų paaiškinimų.